Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi

32,85

Opis

Jak sprawić, aby przestrzeń wokół nas była bezpieczna, abyśmy nie obawiali się nieprzewidywalnego zachowania innych osób bądź oddziaływania sił natury? Jak tego dokonać skoro mimo postępu cywilizacyjnego wciąż nie jesteśmy w stanie zapanować nad nieobliczalnymi siłami natury? Osiągnięcie efektu w postaci minimalizacji skutków związanych z pojawieniem się sytuacji kryzysowych będzie zależało m.in. od stopnia zorganizowania administracji publicznej, w tym Policji. Obecna sytuacja, związana ze zmieniającym się charakterem współczesnych zagrożeń powoduje, że praktyka bezpieczeństwa narodowego oczekuje silnego wsparcia teoretycznego dla doskonalenia organizacji działań państwa w tym zakresie.Celem monografii jest m.in. wsparcie teoretyczne dla działań Policji w aspekcie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych ludzi. W publikacji przedstawiono wzajemne relacje między stanem epidemicznym a stanem klęski żywiołowej w kontekście możliwości ograniczenia praw i wolności człowieka, obywatela. Spis treści:WstępRozdział 1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi ludzi1.1. Wyzwania i zagrożenia determinujące organizację działania państwa u progu trzeciej dekady XXI w.1.2. Klęska żywiołowa a choroby zakaźne ludzi – wzajemne relacje1.3. Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii1.4. Stan klęski żywiołowej jako rodzaj stanu nadzwyczajnego1.5. Prawa i wolności człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej oraz w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemiiRozdział 2. Prawno-organizacyjne aspekty działania Policji2.1. Policja – pojęcie, istota2.2. Przeznaczenie i zadania2.3. Struktura organizacyjna2.4. Formy działaniaRozdział 3. Organizacja działania Policji w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi ludzi3.1. Doświadczenia polskich formacji policyjnych w realizacji zadań w związku z klęską żywiołową3.2. Działania policji podczas katastrofy naturalnej i awarii technicznej – studium przypadku3.3. Przedsięwzięcia podejmowane w warunkach zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej ludzi3.4. Policja w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi na przykładzie koronawirusa SARS-CoV-2ZakończenieBibliografiaZałączniki

miedziany rycerz, pucio mówi pierwsze słowa, pałac północy, alice hunter, malutkie żabki, klej i aktywator do slime, ozdobna koperta, lewis capaldi, modelina dla dzieci, talizman pl, ramy 70×100, polska naszych marzeń, dysk przenośny 1tb, lego duplo 2-5, kalendarzyk kobiety, recovery eminem, klocki lego samolot, edyta folwarska książki, donal skehan, don quixote

yyyyy