Przywództwo w administracji publicznej. Perspektywa zarządzania kryzysowego

29,59

Opis

Tego typu przeglądowe i porządkujące pozycje są niezwykle ważne i potrzebne zarówno dla badaczy jak i szerszego grona czytelników. Funkcjonują one jako swoiste „drogowskazy” czy punkty orientacyjne w gąszczu szczegółowych studiów i analiz. Wyróżniającą zaletą tej konkretnej monografii jest sposób pokazania dynamiki i powiązań dwóch kluczowych kategorii, czyli przywództwa i zarządzania w kontekście kryzysu, a więc stanu, który coraz częściej będzie towarzyszył naszemu życiu indywidualnemu i zbiorowemu, czy tego chcemy, czy nie.prof. UJ dr hab. Andrzej Bukowski,Uniwersytet Jagielloński Istotnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach monografii jest wykorzystanie ustaleń naukowych dotyczących przywództwa, w nowej niejako odsłonie, pod którą kryją się sytuacje nadzwyczajne i momenty kryzysowe. […] Monografia stanowi bardzo cenny wkład do badań nad przywództwem w administracji publicznej, szczególnie w perspektywie zarządzania kryzysowego.dr hab. Sebastian Kozłowski, Uniwersytet Warszawski

przedszkole misia okruszka, wasza wysokość, reedycja, diferent, malcolm xd pastrami, duka kubki, sylwia zandler royal, słońce też wschodzi pdf, the 100 ksiazka, the deceivers

yyyyy